Skip to main content

Career

 • About
  our company
 • Job
  categories
  • Shoemaking Apprenticeship (HCMc)
  • Store Manager cum marketing assistance (HN)
  • Digital Marketing Specialist (HCMc) – Opportunity for Junior Executive
  • Chuyên viên Digital Marketing
  • Quản lý cửa hàng kiêm trợ lý marketing (HN)
  • Cộng sự /học nghề làm giày da nam (HCMc)
About our company
Shoemaking Apprenticeship
 • WHAT YOU WILL DO:
 • * Learn and work directly in the workshop of ManGii
 • * Learn specific phases of high quality shoemaking process
 • * Get in-depth training for each steps
 • * Have opportunity to work at ManGii after completing apprenticeship
 • WHAT YOU ARE GOOD AT
 • * High school graduation
 • * Experience is not required, you will be guided and trained
 • * Learning spirit, self-study
 • * Honest, hard-working, careful
Job
categories
Shoemaking Apprenticeship (HCMc)
Shoemaking Apprenticeship (HCMc)


What you will do

● Learn and work directly in the workshop of ManGii
● Learn specific phases of high quality shoemaking process
● Get in-depth training for each steps
● Have opportunity to work at ManGii after completing apprenticeship

WHAT YOU ARE GOOD AT

● High school graduation
● Experience is not required, you will be guided and trained
● Learning spirit, self-study
● Honest, hard-working, careful

Store Manager cum marketing assistance (HN)
Store Manager cum marketing assistance (HN)


WHAT YOU WILL DO

● Manage day-to-day activities, plan and assign work, and establish performance and development goals for team members
● Provide training for staffs with internal training program. Ensure staff has the information, data and tools to successfully carry out job duties
● Provide mentoring, coaching and regular feedback to help manage conflict, improve team member performance, and recognize good performance
● Monitor existing business and inputs into sales strategy meetings. Provide timely feedback on new product & sales development
● Work closely with marketing team to develop new marketing campaign for brand recognition and sales development
● Ensure timeline and collections of all financial deposits and commitments

WHAT ARE YOU GOOD AT

● Degree is not required, though preferable to have strong knowledge about sales & marketing
● At least 2-3 years related working experience of related role at management level. Those without experience can be considered with good work ethic
● Strong organizational, planning & presentation skills
● Problem solving, reasoning, motivating and training abilities
● Honest, smart working, outgoing, sales-driven
● Proficient in the use of Microsoft Office

Digital Marketing Specialist (HCMc) – Opportunity for Junior Executive
Digital Marketing Specialist (HCMc) – Opportunity for Junior Executive


WHAT YOU WILL DO

● Manage and optimize website for online marketing purposes
● Plan and execute SEO, SEM, email marketing, Google Adwords and display advertising campaigns. Main focus is, but not limited to, Google marketing.
● Identify trends and insights, optimize spend and performance based on the insights
● Brainstorm new and creative growth strategies
● Track marketing KPIs, analyze campaign effectiveness
● Support other aspects of brand marketing as required
● Fast-track potential to become Digital Marketing Manager, to oversee our overall online marketing activities.

WHAT ARE YOU GOOD AT

● Strong experience with digital marketing, SEO, SEM, Google Adwords and Google related platform.
● Understanding the concept of Marketing overall, not limited to Digital Marketing
● Well informed and up-to-date with latest trends in the digital spaces
● Excellent command of English with good communication skills.

Chuyên viên Digital Marketing
Chuyên viên Digital Marketing


BẠN SẼ LÀM GÌ

● Quản lý và tối ưu website cho mục đích marketing online
● Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch SEO, SEM, email marketing, Google Adwords
● Trọng tâm là Google marketing, ngoài ra phát triển các nền tảng khác nếu có thể
● Xác định, nắm bắt các xu hướng và insight, tối ưu chi phí và hiệu quả dựa trên insight
● Lên ý tưởng các chiến lược phát triển mới và sáng tạo
● Theo dõi KPI, phân tích hiệu quả chiến dịch
● Hỗ trợ các lĩnh vực khác trong marketing thương hiệu khi được yêu cầu
● Tiềm năng trở thành Quản lý Digital Marketing, giám sát toàn bộ các hoạt động marketing online

CHUYÊN MÔN CỦA BẠN

● Có kinh nghiệm về digital marketing, SEO, SEM, Google Adwords và các nền tảng liên quan đến Google
● Có kiến thức về marketing tổng thể, không chỉ riêng Digital Marketing
● Luôn nắm bắt và cập nhật các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Digital
● Tiếng Anh thành thạo, khả năng giao tiếp tốt

Quản lý cửa hàng kiêm trợ lý marketing (HN)
Quản lý cửa hàng kiêm trợ lý marketing (HN)


BẠN SẼ LÀM GÌ

● Quản lý các hoạt động hàng ngày, lên kế hoạch và phân chia công việc, đặt mục tiêu phát triển và hiệu quả làm việc cho các thành viên
● Hướng dẫn nhân viên các chương trình training nội bộ. Đảm bảo nhân viên có đủ thông tin, dữ liệu và công cụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
● Cố vấn và phản hồi thường xuyên để quản lý xung đột, nâng cao hiệu quả làm việc, công nhận và khen thưởng những thành tích tốt
● Giám sát việc kinh doanh hiện tại và cung cấp dữ liệu trong các cuộc họp chiến lược bán hàng. Đưa ra phản hồi kịp thời về sản phẩm mới để nâng cao doanh số.
● Làm việc với team marketing để triển khai những chiến dịch marketing mới nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu và doanh số
● Đảm bảo tiến độ việc kiểm kê các loại hóa đơn, giấy tờ

CHUYÊN MÔN CỦA BẠN

● Không yêu cầu bằng cấp, tuy nhiên có kiến thức về sales và marketing là một lợi thế
● Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến vai trò quản lý. Ứng viên không có kinh nghiệm có thể được xem xét nếu có tố chất làm việc tốt
● Có kĩ năng tổ chức, lập kế hoạch và thuyết trình
● Có khả năng giải quyết vấn đề, lý luận, truyền cảm hứng và đào tạo
● Trung thực, năng động, biết thúc đẩy doanh số bán hàng
● Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Cộng sự /học nghề làm giày da nam (HCMc)
Cộng sự /học nghề làm giày da nam (HCMc)


BẠN SẼ LÀM GÌ

● Học viên được học và làm việc trực tiếp tại xưởng của ManGii
● Học các khâu riêng biệt của quy trình làm giày tây cao cấp
● Được hướng dẫn chi tiết các bước
● Có thể ở lại làm việc sau khi hoàn thành học việc

CHUYÊN MÔN CỦA BẠN

● Tốt nghiệp trung học
● Không cần kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn và đào tạo
● Có tinh thần học hỏi, tự giác
● Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận

Contact Us
 • Ho Chi Minh City branch:
  No. 7/9b, Nguyen Thi Minh Khai,
  District 1, Ho Chi Minh, Vietnam

  Hanoi branch:
  No. 123 Hang Bong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
   

 • Send your CV to:
  career@mangiishoes.com

   

 • Company size:
  20 - 50